søndag 28. april 2013

De gode eksemplene

I år er jeg så heldig at jeg har en liten ressurs av stillinga mi som vurderingskoordinator sammen med en matematikklærer. Vi er et godt team, og det er interessant å se hvilke ulike utfordringer filologene og realistene står ovenfor i vurderingsarbeidet.

Men vi har funnet en ting vi er enige om: Det elevene trenger mer av, er eksempler. Så i det siste har jeg begynt å gi eksempler på besvarelser. På tirsdag holdt jeg et muntlig framlegg for kommunikasjon- og kulturklassen min. Jeg viste dem vurderingskriteriene og sa at de skulle sette karakter på meg. Jeg fikk kritikk for å sprenge tidsrammene og for å bruke veldig mye nølelyder når jeg prata "øøøhh, eeehh". De ga meg 5+. "Prøvde du å gjøre det bra"? spurte en kollega etterpå. Og ja, jeg gjorde faktisk så godt jeg kunne. Men jeg kunne nok øvd mer. Nå lager elevene egne framlegg, og forhåpentligvis vet de litt mer om hva som kreves for de ulike karakterene.

Jeg gjorde det samme i tysk. Jeg holdt en muntlig presentasjon der jeg delvis leste opp fra manus og konsekvent bøyde ett verb feil. Da håva jeg inn en treer, og så viste jeg selvsagt etterpå hvordan det kunne gjøres noe bedre.

Skriftlig har vi i norskfaget tidligere brukt eksempelbesvarelser som ligger på hjemmesidene til UDIR, men det er jo ganske begrensa hvilke oppgavetyper det finnes eksempler på. Min mattelærerkollega har forsøkt å gi elevene "øveprøver" før den virkelige prøva, og hvorfor ikke gjøre det sammen med skriving? Jeg har nå laga to like oppgavesett i norsk. Det første skulle elevene gruppevis lage besvarelser til som øving, før de skulle skrive den EGENTLIGE oppgava.Skriveoppgave - Opplysningstida: Dystopi og Utopi

Tolk og sammenlikn utdraget fra “Niels Klims underjordiske reise” (1723)s 414 i Tema med utdraget fra “The road” (2006) (utdelt på ark). Kommenter hvordan de to tekstene kan være representative for tida de er skrevet i.

Jeg forventer at dere finner litterære virkemidler i teksten og peker på tema og budskap. Jeg forventer også at dere bruker begrepene dystopi og utopi.

De var inndelt i grupper og skulle gruppevis skrive til sammen fem besvarelser. Den ene gruppa skulle skrive en toerbesvarelse, den andre en treer osv. De fikk sammen med oppgava delt ut vurderingskriterier. Her er et utsnitt av et kriterium:
  
Videre samla jeg inn  besvarelsene, nummererte dem med bokstav A,B,C,D,E og ba elevene sette karakter (hva ville de ha gitt). Her brukte jeg undersøkelsesverktøyet på its learning.

(itslearningtabellen har dessverre noen forskyvninger) 
 Her er "fasiten" i forhold til det de prøvde å skrive:


A = 3
B= 2
C = 5
D= 4
E= 6

Vi fikk en interessant diskusjon rundt disse karakterene. Toerteksten til elevene var nemlig i mine øyne en klar stryk. Og sekserteksten var faktisk nesten en sekser. Femmerteksten vurderte jeg til 3, mens treerteksten og firerteksten «traff» på karakter. Denne samtalen brukte vi en drøy skoletime på.


Neste time fikk elevene skrive en ny oppgave - den samme oppgaveordlyden. Men tekstene var bytta ut med utdrag fra "Gullivers reiser" og  "Hunger Games". Elevene skrev med respons/ google docs.

Etter denne teksten var vurdert med karakter, gjennomførte jeg nok en undersøkelse i its learning, den viste at de fleste (70%) sa de hadde hatt nytte av å jobbe med eksempelteksten, og de hadde brukt vurderingskriteriene mens de skrev den endelige teksten.

Så altså, finner du ingen eksempler, kan elevene (eller du) lage dem sjøl : )

1 kommentar:

  1. God idé å la elevene lage en besvarelse til en bestemt karakter!

    SvarSlett