mandag 24. september 2012

Nytt skoleår - nye digitale utfordringer

I år er jeg så heldig å få lov til å bruke litt av stillingen min på temaet vurdering. Det er en spennende utfordring, og jeg har fokus på hvordan its learning (som er vårt LMS) kan brukes best i vurderingsarbeidet.

Jeg liker jo - som nevnt før ferien - å jobbe med elevene i Googledocs. Og det kommer jeg til å fortsette med. Men jeg håper at its learning får bedre prosessverktøy etter hvert.

På pulten min på jobben lager jeg stadig små lapper med ting jeg skal huske på. Her er den viktigste huskelista jeg har akkurat nå:
 Det er en påminning til meg selv om hvilke verktøy jeg skal huske å bruke i planleggingen av undervisning.

1)Bruk baklengs planlegging
 Jeg har sett på Henning Fjørtofts videoer om baklengs planlegging og latt meg inspirere. Elevene mine skal få vite hvordan de skal vurderes og hvilke kriterier de skal vurderes etter i starten av en ny "periode". Det gjør at det er en større jobb å lage periodeplaner enn tidligere - men samtidig får jeg både tenkt bedre gjennom pedagogisk praksis på forhånd. Arbeidet blir mer målretta, og elevene får forhåpenligvis bedre informasjon om hva målet med perioden er.

Sånn møter tyskelevene mine planen på its learning:
Meninga er at de kan klikke på bildene og komme rett til interne lenker til det de skal jobbe med (etter tips fra kollega). De får se den muntlige rollespillprøva og hva som kreves for de ulike karakterene  - tre uker før prøva skal være.

2) Bruk planleggeren.
Både jeg og elevene får bedre oversikt når jeg bruker planleggeren. Så fort jeg har laga planen, er det jo ikke noe vanskelig å fylle inn med lenker til planleggeren:
 3) Bruk testverktøyene.
Jeg skal bli flinkere til å lage leksesjekker/ tester i its learning som er sjølvrettende. Altså sånn at elevene kan teste seg sjøl uten at det trenger å telle på karakteren. Jeg bruker Quizlet mye i tysk, og det er jo nettopp et sånt type verktøy. Alle liker jo å føle mestring.


4) Bruk undersøkelser.
Jeg har bestemt meg for å bruke undersøkelsverktøyet på følgende måte i år:
 a) Egenvurdering av innsats - for å få elevene til å tenke gjennom hvordan de utnytter timene.
b) Faglig utbytte - hva har du lært denne timen/ denne perioden. Eksempel på en slik undersøkelse:


c) aktivere førkunnskaper - finne ut  hva elevene kan om et emne i forkant av arbeid med det.

Tre spørsmål, undersøkelsen tas i timen. Undersøkelsen er et veldig effektivt verktøy for å skaffe seg informasjon. Jeg synes det er Ok at elevene ikke er anonyme (bortsett fra hvis de evaluerer meg/ undervisninga - da kan de gjerne få være anonyme). Men selvsagt skal ikke undersøkelsene telle på karakter.

5) Presiser når elevene vurderes i timen
Når vurderer vi dem i timen, og når vurderer vi ikke? Etter en prat med en av klassene mine, blei jeg litt overraska. Elevene føler at de vurderes nesten alltid. Hva om frykt for å bli vurdert hindrer elevene i å stille spørsmål om ting de lurer på/ forsøke seg på et svar de er usikre på om er rett? Det er trist. Elevene bør alltid få vite når de vurderes og etter hvilke kriterier. Så jeg skal forsøke å gi mer "fri" - presisere at jeg ikke vurderer når det skal foregå innlæring/øving av nytt stoff for eksempel. Jeg tror i grunnen generelt jeg skal vurdere mindre i timene for å få en bedre arbeidsprosess.

Så her er jeg akkurat nå. Jeg forsøker å utnytte de mulighetene LMSet har og finne en modell for vurdering som fungerer. Jeg tar gjerne imot flere innspill. Dette er morsomt å jobbe med!