søndag 23. oktober 2011

Vurderingsarbeid

Jeg har alltid hatt en sikkert irrasjonell tanke om at prosessorientert arbeid med tekster medfører mer rettearbeid for læreren. Men nå begynner jeg å få opp øynene for at det finnes måter å bruke nettet på som kan være lurere i forhold til å la elevene jobbe mer prosessorientert med tekstene sine.

Eksempelvis kan man opprette mapper i OneNote eller google docs (eller noe annet?) der lærer og elev har tilgang. Da har man på en plass adgang til alle elevens tekster som skal vurderes.  Man kan gi tilbakemelding i selve teksten, og det er lett for elev og lærer å gå tilbake å se på tidligere arbeider.

Jeg har akkurat retta en "bunke" analyser i Markin. Jeg er veldig glad i Markin, det effektiviserer rettearbeidet, men retting i  Markin tar også tid. Og jeg ender uansett med å skrive en del kommentarer fordi det ikke er hensiktsmessig med knapper som tilsvarer det jeg vil si. Og hvor mye leser elevene på rettefilen? Denne gangen leverer jeg ut rettefilen og holder tilbake karakteren til elevene har fått sett på filen. Men det blir mange prosesser for meg, mange ganger å legge ut ting - og det å laste opp og laste ned, det tar tid det hele.

Jeg har lyst til å teste ut om man kan jobbe prosessorientert ved hjelp av slike mapper og så kanskje rette EN lang tekst i Markin på hver målform i løpet av en termin? Ulempen da er at elevene ikke blir så fortrolige med Markin.

Dette skoleåret har jeg fire norskklasser. Riktignok er to av dem yrkesfaglige og medfører dermed en karakter mindre per elev. Men rettebunkene er store nok. Så for oss travle norsklærere er nok dette noe å sjekke ut.