tirsdag 20. mai 2014

Digitale spor, gode rutiner og mer aktive elever


I år har jeg vært så heldig at skolen har sendt meg både til Bergen på itslearnings brukerkonferanse og til Trondheim og NKUL. Det er noe eget med sånne konferanser der man treffer og hører på folk som er glødende opptatt av god bruk av IKT i skolen. Man er på en måte i en slags boble der alle er enige om de samme gode ideene. Så gjelder det å forsøke å dele og formidle og spre entusiasme for dette hjemme på skolene. 

Etter å ha vært på disse to konferansen tenker jeg at jeg er på rett spor når det gjelder bruk av IKT i skolen, men at jeg bør justere og tydeliggjøre egen praksis enda mer. Jeg har fått gode ideer, noen konkrete og noen litt mer abstrakte. Jeg skal forsøke å sortere dette litt her.

På itslearningkonferansen tidligere i vår holdt jeg et innlegg om bruk av itslearning i språkfag. I arbeidet med å lage denne presentasjonen forsøkte jeg å tenke grundig gjennom hvorfor jeg gjør de tingene jeg gjør i klasserommet noe som resulterte i opprydning både i egne timer og i eget hode. Det blei noen uker med mer tenking enn vanlig rundt planlegging. (Det hang jo selvsagt sammen med at jeg grudde meg som ei bikkje og syntes det var kjempeskummelt å skulle snakke på en konferanse - men samma det - poenget var at det var nyttig).

Uansett - poenget mitt er at de refleksjonene jeg gjorde meg har blitt bekrefta gjennom det jeg hørte både i Bergen og i Trondheim. For det hjelper ikke å bruke wordle, Padlet, Kahoot, Gdocs og ulike samskrivingsverktøy dersom man ikke også har en smart plan og et mål. IKT i undervisningen trenger ikke være hokus pokus. Jeg har funnet ut at det beste er å la elevene gjøre mest mulig sjøl i timene, og at jeg veileder. Og når de skal jobbe digitalt, så kan de godt stresses på tid litt fram til de får gode arbeidsvaner og jobber godt uten at de "stikker av" til Netflix. I tida framover (neste skoleår fortrinnsvis) vil jeg forsøke å fokusere på gode rutiner, mer elevaktivitet og mer åpenhet på nett. Dette skal jeg forsøke å konkretisere.

GODE RUTINER:
Jeg har jobba med å gjøre timene forutsigbare. I tyskfaget har jeg systematisert undervisninga ved hjelp av omvendt undervisning. Elevene skal se grammatikkvideo og svare på spørsmål til denne til torsdagstimen. Og torsdagstimen formes av hvor de er i læreprosessen. Når elevene har forstått dette systemet, har arbeidet i timene blitt mer effektivt. De vet de får god tid og ikke blir avbrutt av gjennomganger eller korte aktiviteter. Fordi elevene svarer på spørsmål som kontinuerlig gir meg et hint om hvor de er i prosessen, så har jeg bedre muligheter til å veilede dem individuelt.

På NKUL snakka Trond Ingebretsen fra IKT-senteret om å nettopp starte timene med tester eller undersøkelser for å kartlegge og så "ta timen" derfra for så å avslutningsvis også teste/undersøke/reflektere over egen læring. Jeg har tidligere blogga om hvor glad jeg er i undersøkelsesverktøyet i itslearning. Jeg må minne meg selv på å bruke det enda mer enn jeg gjør. Det er lurt å hente rask informasjon fra elevene, og det gir meg masse å jobbe videre med slik at det kan foregå mest mulig læring i timene. Å bevisstgjøre elevene rundt egen læringsprosess tror jeg er enormt viktig. Jeg liker å evaluere resultater av prøver på denne måten også, for hvordan "tar" elevene vår vurdering? Med forutsigbare timer vet elevene mer hva som er forventa. Jeg har nok i litt for stor grad vært spontan og springende i iveren etter å prøve ut nye verktøy. Det skaper variasjon, men av og til tror jeg kanskje forvirringa er større en læringseffekten. Jeg liker bokser og systemer. (Det er jo en grunn til at jeg elsker tysk grammatikk!)

Systemtenkninga har ført til at jeg i år har tenkt mye på hvordan jeg kan bruke LMS på best mulig måte. Kort sagt ser det slik ut.
  • Planleggeren brukes til langtidsplanlegging/periodeplanlegging. Her ligger embedda ting som er relevant for PERIODEN.
  • Oppslag med ukeplan for neste uke legges ut på slutten av hver uke. I disse oppslagene har jeg evt. koblinger til sider/tester/ andre nettsteder som skal brukes denne UKA.
  • Oppdatering av kalenderen/ lekseføring (og nå etter hvert synkronisering med Planlegger. Jippi!) I kalenderen lenker jeg også til aktuelle tester/oppgaver i itslearning. 

AKTIVE ELEVER
Jeg vil ha elever som jobber i timene mine, som glemmer tida fordi de blir oppslukt av arbeidet. (hah - hvem vil ikke det?) Jeg var på norskkurs i vår og lærte mer om bruk av skriverammer som skrivesenteret blant annet skriver om her. Åpne oppgaver kan oppleves som litt overveldende for de fleste av oss i blant - og skriverammer hjelper veldig godt til med å konkretisere arbeidet. For eksempel har jeg brukt skriverammer for at elevene skal planlegge et arbeid de skal vurderes i.Her ba jeg elevene planlegge arbeidet med litterært program som er et kompetansemål i norsk på vg3. De skulle også med fokus på vurderingskriteriene tenke litt rundt hva som skulle til for å nå målet sitt: 

Dokumentene skulle de dele med hverandre for at de kunne gi hverandre noen ideer. Men å fokusere på vurderingskriterier i arbeidet med en oppgave, skapte motiverte og engasjerte elever som jobba effektivt med oppgaven.

Det er ikke alltid lett å få til høy grad av elevaktivitet - spesielt ikke når de får åpne oppgaver og kan bruke nett. Jeg har tror på å hjelpe dem med gode rutiner og vaner når de jobber digitalt. Ofte lar jeg elevene få kort tid på en oppgave som de egentlig kunne brukt lenger tid på. Jeg stresser dem også iblant med bruk av tidtaker for å få opp effektiviteten, setter på alarm etter 5 minutter. Men egentlig ønsker jeg jo å ikke gi dem tid til å surfe og sjekke Face. De trenger hjelp til å håndtere dette, samtidig er det viktig at elevene er på nett.

DIGITALE SPOR.
Ann S Michaelsen snakka på NKUL om å hjelpe elevene med å legge igjen digitale spor. Kvelden før gikk tilfeldigvis DENNE dokumentaren på NRK om det å bli googla. Jeg har blogga med elever noen ganger, skoleblogging skaper fine digitale spor. Jeg har virkelig tro på det å hjelpe elevene med onlineidentiteten sin. Hvem er du på nett? Hvordan vil du framstå for dem som ikke kjenner deg, men googler deg? Her har vi store muligheter til å hjelpe elevene med å skape seg en bra digital framtid. Jeg har legitimert blogging tidligere med at vi trenger å være der ute for at man skal forstå hva som egner seg og hva som ikke egner seg publisert. Hvilke bilder kan man poste? Hva kan man skrive? Kan man egentlig kopiere andres verk? Hvilke konsekvenser får det om man gjør det? Jeg tror elevene lærer selvstendighet av å publisere på nett. Jeg har brukt twitter lite i undervisningssammenheng, men har lyst til å gjøre mer av det.

Så jeg tenker at dette er fokuset mitt til neste år. (Det blir for øvrig et spennende digitalt år som jeg skal skrive mer om seinere. ) Jeg vil at elevene skal få anledning til å publisere mer på nett, jeg vil blir flinkere til å motivere dem å jobbe fokusert med PC, og jeg vil skape en enda mer forutsigbar skolehverdag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar